Java in Chrome (Debian Wheezy)

Deze post is hoofdzakelijk voor mijn eigen referentie. Maar misschien hebben anderen er ook iets aan.
Ik heb in ieder geval in het verleden vaak problemen gehad met het juist activeren van Java in Google Chrome onder een Linux besturing systeem.

Deze methode is getest op Debian Wheezy maar vermoedelijk werkt deze ook prima op Ubuntu 12.04 LTS of Debian Squeeze. Wellicht ook nog op andere Debian based distro's zoals Linux-Mint. Maar dat is pure speculatie.

Om Java werkend te krijgen in Chrome heb je natuurlijk eerst een download van Java nodig.
Deze is hier te krijgen: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

Download het bestand geschikt voor Linux x64, genaamd: "jre-7u40-linux-x64.tar.gz"

Vervolgens open je een terminal venster en je logt in als root gebruiker.
Voer het volgende commando uit:

cp jre-7u40-linux-x64.tar.gz /usr/local/bin

Vervolgens ga je naar de map "/usr/local/bin" en pak het bestand dat je net gekopieerd hebt uit.
 

cd /usr/local/bin
tar zxfv jre-7u40-linux-x64.tar.gz

Nu het bestand uitgepakt is kunnen we Java gaan activeren in Google Chrome.
Als eerste moeten we naar de plugin map van Chrome gaan. Als deze map niet bestaat dan moet deze aangemaakt worden.

# De volgende regel uitvoeren als de plugin map niet bestaat:
mkdir /opt/google/chrome/plugins

# Nu kunnen we de plugin map in
cd /opt/google/chrome/plugins

We bevinden ons nu in de plugin map van Google Chrome dus nu hoeven wel enkel nog de link naar Java aan te maken.
Dit doe je met het volgende commando:

ln -s /usr/local/bin/jre1.7.0_40/lib/amd64/libnpjp2.so

Als je nog een venster van Chrome open hebt staan, sluit deze dan af en start Chrome opnieuw.
Java zou nu geactiveerd moeten zijn.
Dit kan je controleren door in de adresbalk chrome://plugins/ in te typen.
Je zou dan Java in de lijst moeten zien. Vink eventueel het vakje "Altijd toestaan" aan.

Voor het gemak heb ik van het bovenstaande een shell script gemaakt.
Het enige wat noodzakelijk is om het script te laten werken zijn de regels hierboven waarin staat dat wat je moet downloaden en het kopieeren van het bestand naar de /usr/local/bin map.

Voer het shell script op de volgende manier uit (als root)
 

sh install_java_chrome_wheezy.sh

Download het script hier: Download

of kopieer de onderstaande code en maak zelf je shell script aan:

#!/bin/bash

# Controleren of de root gebruiker dit script start.
if [ "$(id -u)" != "0" ]
then
  echo 
  echo "Start dit script als root gebruiker!" 
  echo
  exit 1
fi

# Controleren of het bestand zich op de juiste locatie bevind.
if [ ! -f /usr/local/bin/jre-7u40-linux-x64.tar.gz ]
then
echo 
echo 'Het bestand "jre-7u40-linux-x64.tar.gz" is niet gevonden'
echo 'in "/usr/local/bin/".'
echo 'Ga als volgt te werk:'
echo '-1- Ga naar http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html'
echo '-2- Download het Linux x64 bestand "jre-7u40-linux-x64.tar.gz"'
echo '-3- Open een nieuw terminal venster'
echo '-4- Log in als root gebruiker in de terminal en ga naar de map waar u het bestand heeft opgeslagen.'
echo '-5- Voer het volgende commando uit: cp jre-7u40-linux-x64.tar.gz /usr/local/bin'
echo '-6- Voer dit script opnieuw uit als root gebruiker'
echo
exit 0
fi

# Het bestand uitpakken en verwijderen.
cd /usr/local/bin
tar zxfv jre-7u40-linux-x64.tar.gz
# rm jre-7u40-linux-x64.tar.gz

# De JRE actief maken in Google Chrome.
if [ ! -d /opt/google/chrome/plugins ]
then
  mkdir /opt/google/chrome/plugins
fi
if [ -f /opt/google/chrome/plugins/libnpjp2.so ]  || [ -h /opt/google/chrome/plugins/libnpjp2.so ]
then 
  rm -f /opt/google/chrome/plugins/libnpjp2.so 
fi
cd /opt/google/chrome/plugins
ln -s /usr/local/bin/jre1.7.0_40/lib/amd64/libnpjp2.so

echo 
echo 'Herstart Google Chrome'
echo 'Java is nu geactiveerd in Google Chrome op uw Debian Wheezy machine.'
echo 'Dit script werkt waarschijnlijk ook in Debian Squeeze en Ubuntu 12.04 LTS maar is daar niet getest'
echo
exit 0

Let op: De methode die hier beschreven is, is getest op Debian Wheezy 64bit met JRE v1.7.0_40

Tags: java chrome debian linux server

Comments ()