Kiehool weg?!

Als kind groeide ik op in Burgum (FRL). Toen heette het nog gewoon Bergum maar daar gaat dit stukje nu niet over.

In de jaren van mijn jeugd (en van bijna alle jeugd in Burgum) was cultureel jongerencentrum "Kiehool" dé plaats waar we allemaal samen kwamen. Ik durf ook wel te zeggen dat iedereen in Burgum, tot de leeftijd van zo'n 35 jaar minstens één herinnering heeft aan Kiehool. Goed of slecht.

Ikzelf heb erg veel goede herinneringen aan Kiehool.
Als klein kind heb ik diverse workshops gevolgd zoals koken (pizza's bakken) en kerststukjes maken (met takken en bessen van de bomen en struiken rondom Kiehool).
In de latere jaren ben ik ook vaak in Kiehool geweest. Soms om gewoon een beetje te hangen met vrienden, soms om te gaan poolen of gebruik te maken van het tafelvoetbal spel. De televisie in de hoek, met de oncomfortabele banken eromheen hebben waarschijnlijk nog steeds mijn kontafdruk in de kussens.
Toen ik iets ouder was ging ik ook naar de speciale optredens in Kiehool. Dit was vaak erg goedkoop in vergelijking tot de concerten die elders gegeven werden.
Ook de scholen in Burgum maakten goed gebruik van Kiehool. Jaarfeesten en speciale school-evenementen werden regelmatig in Kiehool georganiseerd.

Een lange periode heb ik, samen met nog iemand, LAN-party's georganiseerd in Kiehool. Elke twee weken kwamen wij samen om te gamen. En iedereen die maar wilde komen en een pc tot zijn beschikking had, mocht komen.

Toen ik voor mijn stage opdracht op school iemand moest gaan interviewen die in mijn ogen enige betekenis had voor Burgum heb ik besloten om Kees Koudstaal te vragen. Hij was degene achter Kiehool. Alles wat er plaatsvond in die oude boerderij was onder zijn leiding tot stand gekomen.
Maar ook zaken die niet in de oude boerderij plaatsvonden. Zo is het Wâldrock festival mede van zijn hand. (Daar ben ik meerdere jaren als vrijwilliger naartoe geweest en later als betalende toeschouwer)

Het is wel duidelijk. Kiehool is een belangrijke locatie in Burgum. En Kiehool zou, in de huidige vorm,  niet kunnen bestaan zonder Kees Koudstaal.
Maar nu blijkt ineens, dat Kearn daar anders over denkt. Zij willen Kees graag ergens anders inzetten. Na 30 jaar dienst als dé man achter Kiehool willen ze hem nu weg bonjouren. Het is niet moeilijk te bedenken dat Kiehool niet meer kan bestaan op de manier waarop alle jeugd in Burgum jarenlang kon bouwen.

Dit is natuurlijk iets waar de Burgummers het niet bij laten zitten. Daarom zijn er nu diverse manieren bedacht om hier aandacht aan te besteden. Je kan o.a. terecht op de website van Kiehool en op de Facebook pagina.

Hieronder een brief aangaande deze situatie. (Van de site van Kiehool) 

Burgum, 17 januari 2014

Aan de gebruikers van Kiehool / Betreft: Kiehool mogelijk dicht per 1 februari 2014

Geachte gebruiker/bezoeker Kiehool Burgum,

Buurthuis Kiehool is al jaren het centrale punt voor velen: individuele personen, groepen, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, maar zeker ook maatschappelijke organisaties en andere verenigingen uit Burgum en omstreken. Daar zijn wij als bestuur enorm trots op. Belangrijk gezicht binnen Kiehool is daarbij beroepskracht Kees Koudstaal. Al zo’n 30 jaar is hij de stuwende kracht achter alles wat er in en om Kiehool heen gebeurd. Kees werkt vanuit de gemeentelijk werkende welzijns-organisatie Kearn.
Echter, Kearn wil Kees in een andere regio in de gemeente inzetten. Als reden hiervoor noemt Kearn de veranderingen in het welzijnswerk op basis van de landelijke visie “Welzijn nieuwe Stijl” en omdat Kees al zo lang (30 jaar) in Kiehool werkt en daarom veel te veel het gezicht van Kiehool is. Hiermee vertrekt Kees definitief uit Kiehool. De datum voor deze verandering is gesteld op 1 februari.

Het bestuur van Kiehool is het met deze overplaatsing niet eens. Wij vinden Kees nog steeds van enorme waarde voor Kiehool. We zien een Kiehool zonder Kees dan ook niet zitten. Het bestuur is van mening dat Kiehool en de manier waarop dat nu functioneert, een hele goede basis is om te werken volgens “Welzijn nieuwe stijl”. Het biedt een goed platform om de burgerkracht in Burgum en omstreken te bevorderen. Dit zien wij echter niet zitten zonder Kees. We zijn bang dat, met het vertrek van Kees, de unieke positie die Kiehool nu inneemt in Burgum e.o. verloren gaat.

Helaas is het bestuur er met Kearn niet uitgekomen en zal Kees Koudstaal per 1 februari niet meer in Kiehool werkzaam zijn. Bovendien zal beheerder Jippe Helder vanaf 1 februari ook een kleine twee maanden uit de roulatie zijn in verband met een operatie.

Geen Kees en geen Jippe per 1 februari zal waarschijnlijk het gevolg hebben dat het bestuur zich genoodzaakt ziet om Kiehool per 1 februari (tijdelijk) te sluiten. Dat betekent dat u of uw organisatie dan op zoek moet naar een andere locatie.

Het bestuur van Kiehool gaat er alles aan doen om Kees voor Kiehool te behouden. Ze zal zo snel mogelijk contact opnemen met wethouder Fokkema om over de ontstane situatie te praten. Tevens zullen de gemeenteraadsleden worden geïnformeerd en gaan we de problematiek aan de diverse media melden.

We hopen dat u als gebruiker ook de noodzaak ziet om een goed functionerend Kiehool te behouden en ons als bestuur te ondersteunen in de te voeren acties. Als we ons met z’n allen hard maken voor wat wij willen. Dan kunnen we misschien het tij nog keren.

We houden u op de hoogte, voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Jappie van der Heide: JvanderHeide.nl@hotmail.com. Uw reactie kan ons sterken in de onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Kiehool.

Tags: kiehool kees koudstaal bureacratie bestuur

Comments ()